Úvod > Fakulta >

Sme stále postkomunistická alebo už štandardná západná spoločnosť? (V čom je rozdiel a prečo je dedičstvo komunizmu také ťažké a životaschopné?)

Ako fungoval komunistický systém a prečo skolaboval? Aké boli základné modely postkomunistickej transformácie? V čom sme sa dedičstva komunizmu už zbavili a v čom ešte celkom nie? Na tieto a ďlašie otázky budeme hľadať odpoveď s bývalým podpredsedom vlády a ministrom financií Ivanom Miklošom. Prednáška a následná diskusia sa bude konať v rámci kurzu Hospodárska politika. Všetci ste srdečne vítaní!
 
Dátum: 20. 3. 2019
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB , Cesta na amfiteáter1 - aula Rotunda - nová budova
Odborný gestor: Ing. Barbora Mazúrová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je objasniť študentom proces transformácie našej ekonomiky z centrálne plánovanej na trhovú a poukázať na dopady tejto transformácie na súčasnosť.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:transformačný proces, hospodárska politika, makroekonómia
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Barbora Mazúrová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - Katedra ekonómie
E-mail:
barbora.mazurova
Telefón: 048/446 2652
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: