Úvod > Fakulta >

Spokojnosť a angažovanosť zamestnancov (objasnenie reziliencie)

Prednáška PhDr. Zuzany Čmelíkovej, PhD., ktorá je profesionálnou lektorkou, koučkou s dlhoročnými skúsenosťami v poskytovaní konzultácií, výcviku a školení zamestnancov, na tému Ako zvýšiť spokojnosť a angažovanosť zamestnancov.
 
Dátum: 2. 4. 2019
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - aula Rotunda - nová budova
Odborný gestor: prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
Hlavný cieľ: Reziliencia – zvyšovanie psychickej odolnosti a angažovanosti zamestnancov
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:predstavenie, osobné skúsenosti s výcvikom, podstata reziliencie, faktory pracovnej spokojnosti, motivácia, riešenie zložitých situácií v zamestnaní, zvýšenie odolnosti, angažovanie zamestnancov
 
Kontaktná osoba
Meno: Milota Vetráková
Titul: prof.,Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
milota.vetrakova
Telefón: 048/446 2220
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: