Úvod > Fakulta >

Vybrané aspekty činností výkonu colného dohľadu ako prirodzenej bariéry v obchodovaní s tretími krajinami

Pozývame Vás na prednášku pplk.PhDr. Róberta Čurika z Finančného riaditeľstva SR a mjr. Bc. Martina Maďara, zástupca vedúceho PCÚ Zvolen. Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu "Medzinárodný obchod", je však otvorená všetkým záujemcom. Tešíme sa na Vašu účasť.
 
Dátum: 25. 3. 2019
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň PO2 - hlavná budova
Odborný gestor: Mgr. Ing. Gabriela Kormancová, PhD.
Hlavný cieľ: Oboznámenie sa s tarifnými bariérami v obchodovaní s tretími krajinami.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Gabriela Kormancová
Titul: Mgr., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KEMP
E-mail:
gabriela.kormancova
Telefón: 048/446 2718
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: