Úvod > Fakulta >

Ing. Rudolf Križan - Manažment sieťových hotelov - podujatie k 55. výročiu založenia Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania

Prednáška úspešného absolventa, hoteliera s medzinárodnými skúsenosťami a člena predstavenstva Best Hotel Properties, a. s.
 
Dátum: 19. 3. 2019
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P218 - hlavná budova
Odborný gestor: doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška pre študentov a verejnosť o aktuálnych problémoch hotelierstva z pohľadu sieťových hotelov
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:hotelierstvo, problémy hotelov, štatistika hotelierstva, sieťový hotel, hotelová sieť, medzinárodná konkurencia v cestovnom ruchu, moderné prístupy k riadeniu hotelov,
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Andrej Malachovský
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
andrej.malachovsky
Telefón: 048/446 2211
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: