Úvod > Fakulta >

Marketing v bankovej pobočke

Prednáška a diskusia s riaditeľom retailovej pobočky Československej obchodnej banky, a.s. v Banskej Bystrici Ing. Petrom Snopkom na tému "Marketing v bankovej pobočke ". Pondelok 25.03.2019 o 09:05 hod. v posluchárni T10P217.
 
Dátum: 25. 3. 2019
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P217 - hlavná budova
Odborný gestor: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať vybrané marketingové aktivity realizované v bankovej pobočke.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Marketing, segmentácia, distribúcia, marketingová komunikácia, bankový personál
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Zdenka Musová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KEMP
E-mail:
zdenka.musova
Telefón: 048/446 2724
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: