Úvod > Fakulta >

prednáška doc. Ing. Rajmunda Mirdalu, PhD., EF TU KE, "Globálne hodnotové reťazce, medzinárodná fragmentácia produkcie a determinanty exportných a importných funkcií v členských krajinách EU"

V rámci predmetu "Makroekonómia 3" sa uskutoční prednáška " Globálne hodnotové reťazce, medzinárodná fragmentácia produkcie a determinanty exportných a importných funkcií v členských krajinách EU " spojená s diskusiou. Prezentovať bude doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD., Ekonomická fakulta Technickej univezity Košice.
 
Dátum: 5. 4. 2019
Čas začiatku: 12:30
Čas ukončenia: 14:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P9 - hlavná budova
Odborný gestor: Prof. Ing. Mária Uramová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je priblížiť študentom doktorandského štúdia metodiku a výsledky výskumu vo vybranej oblasti makroekonómie.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Makroekonómia, výskumné metódy
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Uramová
Titul: prof.,Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KE
E-mail:
maria.uramova
Telefón: 048/4462617
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: