Úvod > Fakulta >

Podujatie Centra vedecko-technických informácií v rámci projektu SK4ERA - TOUR DE ERA.

Podujatie dňa 4.4.2019 sa uskutoční v Aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica.

Podujatie dňa 5.4.2019 sa uskutoční v priestoroch UMB, Cesta na amfiteáter 1, 3. poschodie, Banská Bystrica.
 
Dátum: 4. 4. 2019 - 5. 4. 2019
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: 4.4.2019- FPVaMZ Kuzmányho1, BB. 5.4.2019 - EF UMB
Odborný gestor: Ing. Kypeťová Ivana
Hlavný cieľ: Cieľom podujatí je poskytnúť vám - potenciálnym žiadateľom nielen z výskumnej, resp. akademickej sféry, ale aj žiadateľom z verejného sektora, neziskového sektora, samosprávam a podnikateľom aktuálne informácie o programoch a prebiehajúcich výzvach v Európskom výskumnom priestore - ERA (preto venujeme časť podujatia aj programom ERASMUS+, COST, CREATIVE EUROPE, LIFE, CEF), chceme pomôcť žiadateľom zorientovať sa v programoch ERA so zreteľom na H2020 a ponúknuť im pohľad do zákulisia cez úspešných riešiteľov a hodnotiteľov projektov. Dôležitou súčasťou podujatia bude praktická časť – celodenný workshop, kde účastníci získajú praktické rady pre tvorbu projektových návrhov a s odborným školiteľom budú riešiť konkrétne problémy a nedostatky pri písaní projektov H2020. Témy podujatí v rámci H2020 sú prispôsobené dlhodobej tematickej profilácii každého z miest.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk:
Tematické okruhy:Podujatie pozostáva z 2 dní (je možné sa registrovať na obidva tieto dni alebo len na 1 z nich): Deň 1: Doobedie: Prezentácia programov v rámci ERA - ERASMUS+, COST, CREATIVE EUROPE, LIFE, CEF Telecom (predstavenie programu, aktuálne výzvy, hostia, success stories) Poobedie: Horizont 2020 a Horizon Europe – tematické semináre s aktuálnymi výzvami Deň 2: Workshop „Ako napísať dobrý projektový návrh H2020“
Web: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/projekty/narodne-projekty/sk4era/tour-de-era.html?page_id=26203
 
Kontaktná osoba
Meno: Ivana Kypeťová
Titul: Ing.
Organizácia: UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
ivana.kypetova
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Pozvánka Tour de ERA vsetky mesta.pdf (21. 3. 2019 13:13:52)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: