Úvod > Fakulta >

"Predstavenie" ACCA Accelerate Programme

Študijné programy Financie, bankovníctvo a investovanie v bakalárskom stupni štúdia a v inžinierskom stupni štúdia získali oficiálnu akreditáciu asociácie ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) ako „ACCA Listed Programmes“ v rámci projektu ACCA Accelerate Programme. Akreditácia predstavuje pre študentov študijných programov Financie, bankovníctvo a investovanie mnohé výhody a benefity v súvislosti s možnosťou získať medzinárodnú kvalifikáciu ACCA.Konkrétne informácie bude prezentovať dňa 9. 4. 2019 v posluchárni P2 (nová budova) o 9.05 hod. pán David Kopecký – Business Relationship Manager – Learning – manažér ACCA pre ČR, SR a Maďarsko.
 
Dátum: 9. 4. 2019
Čas začiatku: 9:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Poslucháreň P2 (nová budova)
Odborný gestor: doc. Ing. Zuzana Šuranová, PhD.
Hlavný cieľ: Študijné programy Financie, bankovníctvo a investovanie v bakalárskom stupni štúdia a v inžinierskom stupni štúdia získali oficiálnu akreditáciu asociácie ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) ako „ACCA Listed Programmes“ v rámci projektu ACCA Accelerate Programme. Akreditácia predstavuje pre študentov študijných programov Financie, bankovníctvo a investovanie mnohé výhody a benefity v súvislosti s možnosťou získať medzinárodnú kvalifikáciu ACCA.Konkrétne informácie bude prezentovať dňa 9. 4. 2019 v posluchárni P2 (nová budova) o 9.05 hod. pán David Kopecký – Business Relationship Manager – Learning – manažér ACCA pre ČR, SR a Maďarsko.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
český
Tematické okruhy:ACCA, účtovníctvo, certifikát
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing.
Organizácia: Katedra financií a účtovníctva EF UMB
E-mail:
michal.mestan
Telefón: +421 914 275 007
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika