Úvod > Fakulta >

Seminar Academica Turistica

Prezentácia l. variantu dizertačnej práce doktoranda Ing. Matúša Marciša na tému: Cestovný ruch ako faktor udržateľného regionálneho rozvoja; a doktorandky Ing. Jany Sokolovej na tému: Možnosti rozvoja domáceho dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku
 
Dátum: 24. 4. 2019
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 13:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: zasadačka 2, prízemie, SB
Odborný gestor: prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentácia prvého variantu dizertačnej práce doktoranda Ing. Matúša Marciša a doktorandky Ing. Jany Sokolovej

Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie: -
Tematické okruhy:Cestovný ruch, región cestovného ruchu, udržateľný rozvoj cestovného ruchu,dobrovoľnícky cestovný ruch
Ďalšie informácie -
 
Kontaktná osoba
Meno: Matuš Marciš
Titul: Ing.
Organizácia: Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
E-mail:
matus.marcis
Telefón: 00421 48 446 22 13
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika