Úvod > Fakulta >

Tvorba produktov v cieľovom mieste cestovného ruchu (OOCR Stredné Slovensko)

Prednáška Ing. Jiřího Pěča, PhD. - výkonného riaditeľa OOCR Stredné Slovensko
 
Dátum: 2. 4. 2019
Čas začiatku: 9:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: T10P115
Odborný gestor: doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška a diskusia na tému " Tvorba produktov v cieľovom mieste cestovného ruchu (OOCR Stredné Slovensko)"
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:manažment cieľového miesta
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľubica Šebová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
lubica.sebova
Telefón: 048/4462217
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika