Úvod > Fakulta >

IBM Finančné systémy

Prednáška z oblasti Informačných systémov a Manažérskych informačných systémov. Prednášajúci: Ing. Marek Janči, spoločnosť IBM
 
Dátum: 15. 4. 2019
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: P2, nová budova
Odborný gestor: doc. Ing. Ján Hudec, CSc.
Hlavný cieľ: Prezentovať Manažérske informačné systémy a nástroje Business Intelligence, používané vo firme IBM.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Informačné systémy, Manažérske informačné systémy, Business Intelligence
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Jolana Gubalová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: KKMIS
E-mail:
jolana.gubalova
Telefón: 0904 821 609
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika