Úvod > Fakulta >

Potenciál územia v regióne - jeho úloha v rozvoji

Prednáška Aleksandry Nowakovskej, director of the Institute of Spatial Planning, University of Lodz,Head of the Department of Regional and Environmental Economy, University of Lodz
 
Dátum: 2. 4. 2019
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: učebňa 111, Stará budova EF UMB
Odborný gestor: Doc. Ing. Anna Vaňová, PhD., Doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Vitálišová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB, KVE a RR
E-mail:
katarina.vitalisova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika