Úvod > Fakulta >

Metódy akcelerácie rozvoja prierezovaných kompetencií študentov v procese ich praktického tréningu

Oficiálna prezentácia najvýznamnejších výsledkov projektu Erasmus+, ktorý bol vyhodnotený ako jeden z najlepších realizovaných projektov v rámci schémy Erasmus+ a ocenený ako príklad dobrej praxe. Prezentujúcimi budú zastupcovia koordinátora projektu Maciej Szafrański, Magdalena Graczyk-Kucharska, Izabela Lewandowska, Marek Goliński z Poznan University of Technology, Poland.
 
Dátum: 8. 4. 2019
Čas začiatku: 12:00
Čas ukončenia: 13:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnotná aula, Stará budova EF UMB
Odborný gestor: Ing. Kamila Borseková, PhD.
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom podujatia je prezentácia projektu oceneného ako príklad dobrej praxe, jeho hlavných výsledkov a výstupov projektu a ich využitia v ďalšom rozvoji prierezových kompetencií študentov, ako aj sprostredkovanie inšpirácie pre kolegov a študentov UMB.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: anglický
Tematické okruhy:Prierezované kompetencie študentov, vzdelávanie, projekt Erazmus+
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Vitálišová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB, KVE a RR
E-mail:
katarina.vitalisova
Telefón: -
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

pozvnáka ACT Erasmus projekt final.pdf (28. 3. 2019 12:39:30)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika