Úvod > Fakulta >

Jar v nemeckom jazyku/Frühling in deutscher Sprache 2019

1. podujatie 5. ročníka festivalu pre rozširovanie kultúry a krajinovedy nemecky hovoriacich krajín; premietanie filmu "Das schönste Mädchen der Welt" (2018)
 
Dátum: 2. 4. 2019
Čas začiatku: 18:30
Čas ukončenia: 20:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Farhof Art Club, Nám. Š. Moyzesa 17, Banská Bystrica
Odborný gestor: Mgr. Viera Krešáková, PhD.
Hlavný cieľ: rozširovanie kultúry a krajinovedy nemecky hovoriacich krajín
Kategória: Iné
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk/ef/UploadFolder/1758/subory/Jar_v_nem%C4%8Dine_2019.png
 
Kontaktná osoba
Meno: Viera Krešáková
Titul: Mgr., PhD.
Organizácia: KOJK EF UMB
E-mail:
viera.kresakova
Telefón: 048/446 25 24
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika