Úvod > Fakulta >

prednáška Mgr. Tibora A. Brečku, MBA (Newton College Praha) "Forenzná psychológia, krízová komunikácia a psychológia v manažmente" (seminár SOeVA)

Pozývame Vás na prednášku Mgr. Tibora A. Brečku, MBA z Ústavu humanitních studií Newton College Praha. Prednášajúci je zároveň členom Asociácie psychológov Českej psychoterapeutickej spoločnosti, zaoberá sa problematikou forenznej psychológie, krízovou komunikáciou a psychológiou v manažmente. Na základe týchto praktických skúseností prednášajúci ponúkne pohľad na výučbu aplikovaných humanitných disciplín a ich využitie v praxi.
 
Dátum: 9. 4. 2019
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 11:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Seminárna miestnosť Katedry ekonómie č. 313, Hlavná budova EF UMB, 3. poschodie
Odborný gestor: doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je podporiť pedagogickú a vedeckú činnosť na Katedre ekonómie a podporiť medzikatedrovú spoluprácu.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
český
Tematické okruhy:forenzná psychológia, krízová komunikácia, psychológia v manažmente
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1570
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Katedra ekonómie, EF UMB
E-mail:
zaneta.lacova(at)umb.sk
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika