Úvod > Fakulta >

Temný cestovný ruch

Prednáška určená pre študentov odboru cestovného ruchu. Zahraničný prednášajúci bude prezentovať aktuálne trendy so zameraním na temný cestovný ruch.
 
Dátum: 9. 4. 2019
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, T10 P7
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať prípadovú štúdiu zo zahraničia so zameraním na temný cestovný ruch.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Manažment a marketing cestovného ruchu
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 2216
 
Zoznam priložených súborov

Luis plagat 2019 - poster.pdf (3. 4. 2019 16:39:21)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika