Úvod > Fakulta >

Katalánsky model rozvoja cestovného ruchu - Nové stratégie rozvoja cestovného ruchu v cieľových miestach vo fáze zrelosti

Prednáška určená pre študentov odboru cestovného ruchu. Zahraničný prednášajúci bude prezentovať aktuálne dáta z oblastí riadenia rozvoja cestovného ruchu v jednotlivých fázach životného cyklu cieľového miesta na príklade Katalánska.
 
Dátum: 9. 4. 2019
Čas začiatku: 9:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, T10 P115
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať prípadovú štúdiu zo zahraničia ako príklad dobrej praxe v rozvoji cestovného ruchu v cieľových miestach.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Manažment cieľového miesta
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 2216
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Luis plagat 2019 - poster.pdf (3. 4. 2019 16:42:16)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika