Úvod > Fakulta >

Cestovný ruch na Kube

Prednáška určená pre študentov odboru cestovného ruchu. Zahraničný prednášajúci bude prezentovať aktuálne kvantitatívne a kvalitatívne dáta o rozvoji cestovného ruchu na Kube.
 
Dátum: 10. 4. 2019
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, T10 P7
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať prípadovú štúdiu rozvoja cestovného ruchu na Kube
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Manažment cieľového miesta
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 2216
 
Zoznam priložených súborov

Luis plagat 2019 - poster.pdf (3. 4. 2019 16:41:26)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika