Úvod > Fakulta >

Pasca uvoľnenej monetárnej politiky

Na prednáške Juraja Karpiša (analytik a spoluzakladateľ think-tanku INESS a autor bestselleru Zlé peniaze), ktorá je určená nie len pre študentov, ale aj pre učiteľov a zástupcov praxe, sa dozvieme, aké efekty má pokrízová monetárna politika ECB. Budeme sa zaoberať aktuálnou situáciou v Eurozóne a či tá vedie k ďalšej kríze a ak áno, ako sa na ďalšiu krízu pripraviť. Prednáška a následná diskusia sa bude konať v rámci kurzu Hospodárska politika. Všetci ste srdečne vítaní!
 
Dátum: 17. 4. 2019
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula Rotunda, EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica
Odborný gestor: Ing. Barbora Mazúrová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je objasniť efekty súčasne uplatňovanej monetárnej politiky Európskej centrálnej banky a jej dopady na ekonomiky krajín v Eurozóne.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:monetárna politika, hospodárska politika, makroekonómia
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Barbora Mazúrová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Katedra ekonómie, EF UMB
E-mail:
barbora.mazurova
Telefón: 048/4462652
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika