Úvod > Fakulta >

PESTEL analýza Bulharska

Prednáška Iveliny Radeva z University of World Economy v Sofii, v Bulharsku.
 
Dátum: 16. 4. 2019
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: učebňa 111, Stará budova EF UMB
Odborný gestor: Doc. Ing. Anna Vaňová, PhD., Doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Vitálišová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB, KVE a RR
E-mail:
katarina.vitalisova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika