Úvod > Fakulta >

#TravelInSlovakiaGoodIdea

Prednáška s diskusiou o kampani #TravelInSlovakiaGoodIdea pri príležitosti 55.výročia Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania
 
Dátum: 25. 4. 2019
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, T10 P115
Odborný gestor: Mgr. Ivana Šimočková, PhD.
Hlavný cieľ: Oboznámiť študentov s tvorbou značky Slovenska Good Idea Slovakia a prezentovať nástroje marketingovej komunikácie využívané v kampani #TravelInSlovakiaGoodIdea
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Manažment cestovného ruchu, marketing cestovného ruchu,
Ďalšie informácie prednášajúci: Mgr. Miroslav Mizera, Odbor medzinárodných vzťahov a propagácie, Sekcia cestovného ruchu, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 
Kontaktná osoba
Meno: Ivana Šimočková
Titul: Mgr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
ivana.simockova
Telefón: 048/4462217
 
Zoznam priložených súborov

Miroslav Mizera BIO.pdf (15. 4. 2019 16:37:49)
plagát.pdf (15. 4. 2019 16:38:12)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika