Úvod > Fakulta >

Vybrané témy z poisťovníctva

Prednášajúca: Bc. Ing. Karina Tatek Benetti, Ph.D., Newton College, Czech Republic
 
Dátum: 7. 5. 2019
Čas začiatku: 12:00
Čas ukončenia: 13:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: CAP2
Odborný gestor: Ing. Katarína Izáková, PhD.
Hlavný cieľ: Vybrané témy z poisťovníctva
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: český
Tematické okruhy:Poisťovníctvo
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Izáková
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB KFÚ
E-mail:
katarina.izakova
Telefón: 048/4466319
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika