Úvod > Fakulta >

Exkurzia - Szentenre (Maďarsko)

NPPC - VÚTPaHP a Katedra ekonómieUMB v Banskej Bystrici v spolupráci s ÚKC Banská Bystrica (Územné koordinačné centrum Zväzu vedeckotechnických spoločností) , ako členskou organizáciou ZSVTS, organizuje exkurziu pre študentov odboru cestovný ruch exkurziu do prihraničnej oblasti Maďarska - ostrov Szentendre. Súčasťou exkurzie je aj odborný seminár venovaný problematike kvality povrchových a podzemných vôd a ekologickému cestovnému ruchu vo vodohospodársky chránených oblastiach.
 
Dátum: 24. 4. 2019 - 25. 4. 2019
Čas začiatku: 5:30
Čas ukončenia: 20:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Regionálne environmentálne centrum pre strednú a východnú Európu (REC), Szentendre, Maďarsko
Odborný gestor: Ing. Katarína Orságová, PhD.
Hlavný cieľ: Oboznámenie študentov s možnosťami a vytvorenými produktmi rozvoja cestovného ruchu vo vodohospodárskej chránenej oblasti na ostrove Szentendre, ktorá je hlavnou zásobarňou pitnej vody pre obyvateľov hlavného mesta (Budapešť).
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
maďarský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Ekologický cestovný ruch vo vodohospodársky chránených oblastiach, ochrana vodných zdrojov
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Orságová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Katedra ekonómie, EF UMB
E-mail:
katarina.orsagova
Telefón: 048 446 2615
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika