Úvod > Fakulta >

Štátny audit v kontexte transformáci

Prednáška Dr. ZARU Ayman, Birzeit University, Palestína
 
Dátum: 29. 4. 2019
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: učebňa 221, Stará budova EF UMB
Odborný gestor: Prof. Ing. Hussam Musa, PhD., Ing. Filip Flaška, PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Vitálišová
Titul: Doc. Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB, KVE a RR
E-mail:
katarina.vitalisova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika