Úvod > Fakulta >

Tendencie v riadení rozvoja cestovného ruchu na Baleárskych ostrovoch

Prednáška Bartolomé Deyá Tortella z University of Balearic Islands, Spain
 
Dátum: 30. 4. 2019
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, T10 P7
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať aktuálne dáta o rozvoji cestovného ruchu na Baleárskych ostrovoch.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Manažment cieľového miesta, trvalo - udržateľný rozvoj
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: kl. 2216
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Bartolomé Deyá Tortella.pdf (25. 4. 2019 15:15:45)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika