Úvod > Fakulta >

Zvýšenie spokojnosti a angažovanosti zamestnancov - objasnenie reziliencie

PhDr. Zuzana Čmelíková, PhD. z poradenskej a vzdelávacej agentúry Better Future porozpráva o problémoch s angažovanosťou zamestnancov. Predstavý nový koncept práce s ľuďmi a prostredníctvom objasnenia podstaty rezliencie ukáže, ako je možné zvyšovať spokojnosť a angažovanosť zamestnancov v podniku.
 
Dátum: 2. 4. 2019
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula Rotunda
Odborný gestor: prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
Hlavný cieľ: Priblížiť študentom/poslucháčom problémy, ktoré vznikajú na pracovisku z dôvodu nízkej angažovanosti a spokojnosti zamestnancov. Cez koncept reziliencie ukázať, čo všetko môže ovplyvniť prácu zamestnancov.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Manažment ľudských zdrojov. Spokojnosť zamestnancov. Reziliencia.
 
Kontaktná osoba
Meno: Lukáš Smerek
Titul: Mgr. Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
lukas.smerek
Telefón: 048/446 2732
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika