Úvod > Fakulta >

Personálny informačný systém

Náš absolvent Ing. Martin Vlčko, finančný riaditeľ SOFTIP-u ukáže študentom aktuálne požiadavky podnikov na personálne informačné systémy, vrátane charakteru ukladaných informácií, technických riešení aj praktickej využiteľnosti v manažérskej praxi. Súčasťou prednášky bude aj praktická ukáža práce v aktuálnom personálnom informačnom systéme SOFTIP-u, ako aj ukážka prototzpu novovyvýjaného personálneho informačného systému.
 
Dátum: 5. 3. 2019
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula Rotunda
Odborný gestor: prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
Hlavný cieľ: Priblížiť študentom/poslucháčom aktuálne požiadavky na personálny informačný systém a ukázať jeho prínosy pre manažérsku prax.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Manažment ľudských zdrojov.
Ďalšie informácie
Web: http://https://www.facebook.com/softip.sk/posts/1052685154932743.
 
Kontaktná osoba
Meno: Lukáš Smerek
Titul: Mgr. Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
lukas.smerek
Telefón: 048/446 2732
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika