Úvod > Fakulta >

Európsky parlament - blízky či vzdialený? Diskusie s Ing. Martinom Jahodom, absolventom EF UMB, ktorý pracuje v Európskom parlamente.

V utorok 30.4.2019 budeme mať možnosť diskutovať s Ing. Martinom Jahodom, absolventom EF UMB, ktorý pracuje v Európskom parlamente. Dozvieme sa o zákulisí integračných procesov v Európe, praktických otázkach fungovania Európskeho parlamentu, ale aj o uplatnení absolventov EF UMB v európskych inštitúciách. Cyklus diskusií v slovenskom a anglickom jazyku sa uskutoční v rámci predmetov "Makroekonómia 1" a "Introduction to European Integration". Všetci ste srdečne vítaní!
 
Dátum: 30. 4. 2019
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula Rotunda (10,40 a 12,15) a Seminárna miestnosť Katedry ekonómie č. 313 (13,50), Hlavná budova EF UMB, 3. poschodie
Odborný gestor: Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je priblížiť európske integračné procesy prostredníctvom prijatia absolventa EF UMB, ktorý pracuje v Európskom parlamente.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Tematické okruhy:európska integrácia, Európsky parlament, spolupráca s absolventmi
Ďalšie informácie 10,40 hod. (45 min. diskusia v SJ), 12,15 hod. (45 min. diskusia v SJ) a 13,50 hod. (80 min. diskusia v AJ)
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Katedra ekonómie, EF UMB
E-mail:
zaneta.lacova(at)umb.sk
Telefón: -
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika