Úvod > Fakulta >

Predátorské časopisy & Aktuálne otázky vykazovania publikačnej činnosti

Odborný seminár Predátorské časopisy & Aktuálne otázky vykazovania publikačnej činnosti je určený všetkým tvorivým zamestnancom Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Mgr. Lucia Nižníková, vedúca Oddelenia budovania databáz UK UMB v Banskej Bystrici, bude v prvej časti seminára prezentovať dôležité informácie, ktoré sú nevyhnutné pre zvyšovanie kvality vedecko-výskumnej činnosti na vysokých školách. V druhej časti sa bude venovať evidencii vedecko-výskumných výstupov na vysokých školách.
 
Dátum: 16. 5. 2019
Čas začiatku: 11:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Poslucháreň P2 (nová budova)
Odborný gestor: prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
Hlavný cieľ: Odborný seminár Predátorské časopisy & Aktuálne otázky vykazovania publikačnej činnosti je určený všetkým tvorivým zamestnancom Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Mgr. Lucia Nižníková, vedúca Oddelenia budovania databáz UK UMB v Banskej Bystrici, bude v prvej časti seminára prezentovať dôležité informácie, ktoré sú nevyhnutné pre zvyšovanie kvality vedecko-výskumnej činnosti na vysokých školách. V druhej časti sa bude venovať evidencii vedecko-výskumných výstupov na vysokých školách.Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie: -
Tematické okruhy:Predatorské casopisy, publikovanie, veda
Ďalšie informácie -
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: prof., Ing., PhD.
Organizácia: Prodekanka pre vedu a výskum EF UMB
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón: 048/446 63 22
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika