Úvod > Fakulta >

Workshop "Koučovanie zamerané na riešenia" s renomovanými koučmi zo Švajčiarska.

Prezentácia, praktické ukážky koučovania zameraného na riešenia. Následne diskusia ako sa koučovanie môže využiť vo vysokoškoslkom vzdelávaní. Workshop sa realizuje v rámci riešeného projektu KEGA č.018UMB-4/2018. Viac informácii o koučoch a koučovaní zameraného na riešenia nájdete na stránke: www.sfontour.com
 
Dátum: 16. 5. 2019
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: seminárna miestnosť KEMP č.301, 3 poschodie, hlavná budova EF
Odborný gestor: doc. Ing. M.Seková PhD,, Ing. L.Theodoulides PhD., MBA.
Hlavný cieľ: Zvýšiť a inovovať kvalitu výučby na UMB


Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie: -
Tematické okruhy:Koučovanie, vyučovací proces
Ďalšie informácie -
 
Kontaktná osoba
Meno: Lena Theodoulides
Titul: Ing., PHD., MBA.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KEMP
E-mail:
lena.theodoulides
Telefón: 048/446 27 17
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: