Úvod > Fakulta >

Prezentácia L. Szanisló "Vzťah štruktúry domácnosti a vykonávanej neplatenej práce" (seminár SOeVA)

Pozývame Vás na prezentáciu Bc. Lenky Szaniszló , študentskej pomocnej vedeckej sily na Katedre ekonómie. Prezentácia je vyústením vedeckej činnosti na tému "Ekonomika domácností v podmienkach Slovenska", realizovanej v tútorstve Ing. Anny Vallušovej, PhD. Z Katedry ekonómie.
 
Dátum: 3. 6. 2019
Čas začiatku: 11:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Seminárna miestnosť Katedry ekonómie č. 313, Hlavná budova EF UMB, 3. poschodie
Odborný gestor: Ing. Anna Vallušová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je podporiť pedagogickú a vedeckú činnosť na Katedre ekonómie a podporiť medzikatedrovú spoluprácu.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Ekonómia domácnosti, mikroekonómia
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1570
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - Katedra ekonómie
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: