Úvod > Fakulta >

Prázdniny začínajú na EF UMB

Vážené kolegyne, kolegovia, rodičia a starí rodičia. Pozývame Vaše deti a vnúčatá na deň plný aktivít a zábavy.
 
Dátum: 28. 6. 2019
Čas začiatku: 10:30
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Slánovnostná aula, areál EF
Odborný gestor: doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Web: http://youtu.be/Xl-X7i4tdOk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľuboslava Divoková
Titul:
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
luba.divokova
Telefón: 048/446 2132
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

POZVÁNKA_Skola-konci-zabava-pokracuje.pdf (20. 5. 2019 10:15:22)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: