Úvod > Fakulta >

EKONOMICKÁ FAKULTA UMB RODIČOM

Dátum: 11. 6. 2019
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - aula Rotunda
Odborný gestor: PhDr. Marián Kika, PhD.
Hlavný cieľ: Zvýšiť informovanosť rodičov o Ekonomickej fakulte UMB
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
 
Kontaktná osoba
Meno: Marián Kika
Titul: PhDr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
marian.kika
Telefón: 048/446 2654
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: