Úvod > Fakulta >

„Guláš & Grill Party“ pre zamestnancov EF UMB

V mene dekana Ekonomickej fakulty UMB Vás pozývame na oddychovú a súťažnú „Guláš & Grill Party“.
 
Dátum: 24. 6. 2019
Čas začiatku: 10:30
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - areál
Odborný gestor: doc. Ing. Peter Krištofík, Ph. D.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Ján Šebo
Titul: doc., JUDr., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
jan.sebo
Telefón: 048/4462319
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: