Úvod > Fakulta >

TURISTICKÝ DEŇ pre zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB

Dátum: 12. 9. 2019
Čas začiatku: 07:00
Čas ukončenia: 19:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Vysoké Tatry
Odborný gestor: doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD., prof. RNDr. Rudolf Zimka, PhD., RNDr. Miroslav Hužvar, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľuboslava Divoková
Titul:
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
luba.divokova
Telefón: 048/446 2132
 
Zoznam priložených súborov

POZVÁNKA.docx (10. 7. 2019 9:13:40)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: