Úvod > Fakulta >

Problémové aspekty regulácie transferového oceňovania a ďalšie výzvy v oblasti transferového oceňovania

Pozývame Vás zúčastniť sa workshopu zameraného na jednu z najaktuálnejších oblastí zdaňovania - transferové oceňovanie. Workshop sa bude konať 6. novembra 2019 na pôde Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Podrobné informácie budú zverejnené na webovej stránke projektu (www.transferpricing-V4.net). Účastníci workshopu môžu participovať aktívne alebo pasívne. Dĺžka jednej prezentácie bude 15 min. s následnou diskusiou. Workshop je zameraný na vybrané aspekty transferového oceňovania a zdieľanie pohľadov, názorov a skúseností na danú oblasť. Workshop sa realizuje v rámci riešenia projektu Visegrad Fund Project No. 21830038 titled “Transfer Pricing in V4 Countries”. Účasť na workshope nie je spoplatnená. Registrácia na toto podujatie je možná do 30. septembra 2019 mailom (michal.istok@umb.sk).
 
Dátum: 6. 11. 2019
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P1 - nová budova
Odborný gestor: prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD., doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom projektu je ponúknuť možnosť zdielať pohľady, vedomosti, vedecké výsledky a osvedčené postupy v práci v oblasti problematických aspektov právnej úpravy transferového oceňovania v krajinách V4 a ich riešenia.


Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie: -
Tematické okruhy:Transferové oceňovanie, princíp trhového odstupu, metódy transferového oceňovania, dokumentácia transferového oceňovania, APAs
Ďalšie informácie -
Web: http://www.transferpricing-v4.net/project
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Ištok
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
michal.istok
Telefón: 0903 763 196
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Poster_Banska_Bystrica_invitation.pdf (3. 9. 2019 10:14:14)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: