Úvod > Fakulta >

Konferencia pri príležitosti 55. výročia založenia Katedry cestovného ruchu CESTOVNÝ RUCH V KONKURENČNOM PROSTREDÍ

Konferencia pri príležitosti 55. výročia založenia Katedry cestovného ruchu Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Podujatie pod záštitou jeho Magnificencie rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.
 
Dátum: 7. 11. 2019
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Historická radnica mesta Banská Bystrica
Odborný gestor: prof. Ing. Jana Kučerová, PhD., prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je prispieť k prehĺbeniu teoretických a praktických poznatkov z cestovného ruchu. Ambíciou konferencie je vytvoriť synergický efekt zo spolupráce vedeckej komunity, študentov a absolventov študijného odboru cestovný ruch a reprezentantov praxe.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Destinačný manažment a marketing, Katedra cestovného ruchu v premenách času, Spomienky absolventov, Pôsobenie hotelov a cestovných kancelárií v konkurenčnom prostredí, Agenda Klubu absolventov a priaznivcov Katedry cestovného ruchu
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1782
 
Kontaktná osoba
Meno: Radka Marčeková,
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
radka.marcekova
Telefón: 048/446 2217
 
Zoznam priložených súborov

Conference programme - Tourism in a Competitive Environment.pdf (18. 10. 2019 14:30:26)
Program konferencie - Cestovný ruch v konkurenčnom prostredí.pdf (18. 10. 2019 14:30:19)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: