Úvod > Fakulta >

Workshop CRD: Výskumné mobility doktorandov

Centrum rozvoja doktorandov v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Saia, n.o. Vás pozývajú na workshop venovaný výskumným mobilitám doktorandských študentov.
 
Dátum: 10. 10. 2019
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 14:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Seminárna miestnosť CRD - hlavná budova EF UMB
Odborný gestor: prof. Ing. Emília Zimková, PhD., Mgr. Antónia Jurečková, PhD., Mgr. Jana Prašovská, Ing. Nikoleta Jakuš Mutová, PhD.
Hlavný cieľ: -

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Elektronické informačné zdroje
Ďalšie informácie -
 
Kontaktná osoba
Meno: Petra Cisková
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - CRD
E-mail:
petra.ciskova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: