Úvod > Fakulta >

Workshop CRD: Kategorizácia akademických publikačných výstupov & scientometrické databázy

Centrum rozvoja doktorandov v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozývajú na workshop venovaný kategorizácii akademických publikačných výstupov & scientometrickým databázam.
 
Dátum: 24. 10. 2019
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 14:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Seminárna miestnosť CRD, Hlavná budova EF UMB
Odborný gestor: prof. Ing. Emília Zimková, PhD., Ing. Erika Ľapinová, PhD., Ing. Ján Huňady, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Elektronické informačné zdroje
 
Kontaktná osoba
Meno: Petra Cisková
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - CRD
E-mail:
petra.ciskova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: