Úvod > Fakulta >

Vankúše proti budúcej kríze - pohľad českého centrálneho bankára

rámci už tradičného podujatia Vedecký seminár Imricha Karvaša sa uskutoční prednáška a následná diskusia s členom Bankovej rady Českej národnej banky Alešom Michlom. Všetci ste srdečne vítaní!
 
Dátum: 26. 11. 2019
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - aula Rotunda, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica
Odborný gestor: prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je priblížiť študentom najaktuálnejšie poznatky finančnej teórie a praxe.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:financie, makroekonómia, menová politika
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Barbora Mazúrová
Titul: Ing., PhB.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
barbora.mazurova
Telefón: 048/446 2652
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: