Úvod > Fakulta >

Spoločná "Grill Party" pre všetkých študentov a pedagógov EF UMB"

Dátum: 17. 10. 2019
Čas začiatku: 14:30
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - areál
Odborný gestor: doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD. - prodekan pre rozvoj
Hlavný cieľ: -Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie: -
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie -
 
Kontaktná osoba
Meno: Ján Šebo
Titul: doc., JUDr., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
jan.sebo
Telefón: 048/446 2319
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: