Úvod > Fakulta >

Voľby - neistá férovosť a hraničná spravodlivosť

Voľby sú základnou arénou každého demokratického systému. Ich priebeh určujú volebné systémy, ktorých nastavenie môže mať zásadný dopad na naše vnímanie, čo je spravodlivé a férové. Na voľby tiež vplývajú vonkajšie faktory, ktorých dopad si spoločnosť ani nemusí uvedomovať. Existuje nestranná volebná matematika? Je pravda, že niektorí kandidáti sa vedia narodiť pod šťastnou hviezdou? Dokážu peniaze všetko rozhodnúť? Odpovede na tietoa ďalšie otázky budeme hľadať s politológom doc. Mgr. Petrom Spáčom, Ph.D. z Masarykovej univerzity. Všetci ste srdečne pozvaní!
 
Dátum: 17. 10. 2019
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - CAP2, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica
Odborný gestor: doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je priblížiť študentom volebné systémy a ich dopad na priebeh a výsledky volieb.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
český
Tematické okruhy:politológia, voľby, volebné systémy
 
Kontaktná osoba
Meno: Barbora Mazúrová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
barbora.mazurova
Telefón: 048/446 2652
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: