Úvod > Fakulta >

Príjmová nerovnosť na Slovensku: Je iná ak zahrnieme hodnotu neplatenej práce ? (seminár SOeVA)

V pondelok 21.10.2019 o 9,00 hod. budú Ing. Anna Vallušová, PhD. a Ing. Žaneta Lacová, PhD. z Katedry ekonómie prezentovať svoj príspevok "Príjmová nerovnosť na Slovensku: Je iná ak zahrnieme hodnotu neplatenej práce ?". Srdečne pozývame.
 
Dátum: 21. 10. 2019
Čas začiatku: 9:00
Čas ukončenia: 10:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: eminárna miestnosť Katedry ekonómie č. 313, Hlavná budova EF UMB, 3. poschodie
Odborný gestor: Prof. Ing. Mária Uramová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je prezentovať metodiku a výsledky výskumnej činnosti na Katedre ekonómie a podporiť medzikatedrovú spoluprácu.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Neplatená práca, príjmová nerovnosť
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1570
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KE
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: