Úvod > Fakulta >

Biologická podstata stresu

Stres patrí ku každodennému životu nás všetkých. Stal sa našou súčasťou a bol ňou už od nepamäti. Čo sa deje v našom organizme počas stresu? Načo je vlastne stres dobrý? Je stres dobrý alebo zlý? Na toto všetko máme odpoveď. Príďte sa to dozvedieť.
 
Dátum: 5. 11. 2019
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 11:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Inštitút manažérskych systémov, Poprad
Odborný gestor: PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD.
Hlavný cieľ: Vysvetliť študentom podstatu stresu z biologického hľadiska a vysvetliť im, ako ho úspešne zvládať.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:psychológia, zvládanie záťažových situácií
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Marianna Šramková
Titul: PhDr., Mgr., PhD.
Organizácia: EF UMB - Inštitút manažérskych systémov v Poprade
E-mail:
marianna.sramkova
Telefón: 052/426 2313
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: