Úvod > Fakulta >

Finančná analýza v medzinárodnom kontexte - prednášajúci: Jérôme Hubler (Lotrinská univerzita)

Jérôme Hubler (Lotrinská univerzita v Nancy, Francúzsko) zabezpečí výučbu predmetu "Finančná analýza v medzinárodnom kontexte". Výučba sa uskutočňuje v rámci spoločne zabezpečovaného študijného programu "Finančné riadenie a európsky priestor". Prednášky v intenzívnej blokovej forme sú určené frankofónnym študentom EF UMB, Fakulty manažmentu UK a Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Prednášky sa uskutočnia:
28.október - 13,00 - 17,00 hod.
29.október - 10,00 - 12,00 hod. a 14,00-16,00 hod.
30.október - 9,00 - 12,00 hod. a 13,00-17,00 hod.
 
Dátum: 28. 10. 2019 - 30. 10. 2019
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Seminárna miestnosť Katedry ekonómie, Hlavná budova EF UMB, prízemie
Odborný gestor: Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášok je podpora internacionalizácie študijných programov, rozvoj výučby odborných predmetov v cudzích jazykoch, rozvoj medzinárodných vzťahov na EF UMB a podpora frankofónie v celoslovenskom kontexte.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Finančná analýza, frankofónne štúdium
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB v Banskej Bystrici - Katedra ekonómie
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: