Úvod > Fakulta >

Vianočné stretnutie zamestnancov a študentov Ekonomickej fakulty UMB

Pozývame všetkých zamestnancov a študentov Ekonomickej fakulty UMB na stretnutie pri vianočnej kapustnici.
 
Dátum: 11. 12. 2019
Čas začiatku: 12:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - pred novou budovou
Odborný gestor: doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD. - prodekan pre rozvoj
Hlavný cieľ: -

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie: -
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie -
 
Kontaktná osoba
Meno: Matej  Repčík
Titul:
Organizácia: Študentská rada EF UMB
E-mail: mrepcik2@studenti.umb.sk
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

POZVÁNKA-11.12.2019.docx (3. 12. 2019 12:35:49)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: