Úvod > Fakulta >

MIE4U!

Pripravuješ sa na priebežný test z mikroekonómie? Chceš si učivo ešte preopakovať a zíde sa Ti pomoc? Tak neváhaj a príď na večerný seminár MIE4U!
 
Dátum: 6. 11. 2019
Čas začiatku: 18:00
Čas ukončenia: 19:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula Rotunda Ekonomická fakulta UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica
Odborný gestor: Ing. Barbora Mazúrová, PhD., Ing. Ján Kollár, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je pomôcť študentom prvého ročníka Bc. štúdia pri príprave na priebežný test z Mikroekonómie.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Trhový mechanizmus. Analýza spotrebiteľského správania. Teória výroby. Náklady, píjmy a zisk podniku.
 
Kontaktná osoba
Meno: Barbora Mazúrová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
barbora.mazurova
Telefón: 048/446 2652
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: