Úvod > Fakulta >

Ako diskutovať na citlivé globálne témy.

V rámci predmetu Medzinárodný manažment Vás pozývame na diskusnú prezentáciu p. Jakuba Kobelu (bývalý prezident Slovenskej debatnej asociácie) o vhodnom diskutovaní citlivých globálnych tém.
 
Dátum: 5. 11. 2019
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P6 - hlavná budova
Odborný gestor: Ing. Lenka Theodoulides, PhD. MBA
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom workshopu je rozvíjať schopnosti argumentácie u študentov, viesť diskusiu a nastoľovať otázky.
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Lenka Theodoulides
Titul: Ing.,PhD., MBA
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KEMP
E-mail:
lenka.theodoulides
Telefón: 048/446 2717
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: