Úvod > Fakulta >

Kritické myslenie v súčasnom globálnom svete.

Pozývame na diskusiu o potrebe kritického myslenia v súčasnom globálnom svete. Prezentuje p. Zuzana Labašová, Živica n.o.
 
Dátum: 6. 11. 2019
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - seminárna miestnosť KEMP 301 - 3.posch.
Odborný gestor: Ing. Lenka Theodoulides, PhD. MBA
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom workshopu je rozvíjať u študentov schopnosť kriticky myslieť, viesť diskusiu, rozvíjať argumentáciu a nastoľovať otázky.
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Kritické myslenie, diskutovať, argumentovať
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Lenka Theodoulides
Titul: Ing.,PhD., MBA
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KEMP
E-mail:
lenka.theodoulides
Telefón: 048/446 2717
 
Zoznam priložených súborov

Pozvánka.docx (30. 10. 2019 14:13:29)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: