Úvod > Fakulta >

Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB

Dátum: 15. 1. 2020
Čas začiatku: 11:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomicka fakulta UMB -Slávnostná aula -hlavná budova
Odborný gestor: doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Ján Šebo
Titul: doc., JUDr., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
jan.sebo
Telefón: 048/446 2319
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: